godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00

NIP: 525-00-12-521
Tel: 22 322 82 00
Fax 22 322 82 09
e-mail: sbm@sbm.waw.pl

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA

„Ż O L I B O R Z”

Ogłasza przetarg na:

 

REMONT POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY PL. INWALIDÓW 10 W  WARSZAWIE.

Oferta powinna zawierać:

 1. Kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik do SWZ, oraz oględzin obiektu. Zakres prac:
  1. Usunięcie tynków, płytek, starych powłok malarskich, drzwi.
  2. Usunięcie starych instalacji elektrycznych.
  3. Wykonanie tynków, zamurowani, zabudowy g-k, malowanie ścian, sufitów,..
  4. Wykonanie podłóg (wylewki wraz z izolacją i szlichtą).
  5. Ułożenie płytek podłogowych
  6. Montaż drzwi, parapetów,..
  7. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z projektem
  8. Wymiana WLZ (kable zasilające od złącza kablowego do liczników).
  9. Montaż nowego oświetlenia
 2. Referencje i wykaz wykonanych prac o podobnym zakresie.
 3. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC OKREŚLA PRZEDMIAR.
 4. PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY ZALECAMY ZAPOZNANIE SIĘ W TERENIE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

 

Informacje dotyczące składania ofert:

 1. Materiały przetargowe dostępne są w siedzibie SBM „Żoliborz” przy Pl. Inwalidów 10 w Warszawie lub mailowo (j.zakrzewski@sbm.waw.pl).  
 2. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące zł). Wpłaty należy dokonać na konto Spółdzielni nr: 08 1090 1030 0000 0000 0402 8080 przed terminem otwarcia ofert, a dowód wpłaty  należy dołączyć do oferty.
 3. Termin wykonania zamówienia – II/III kwartał 2019r.
 4. Termin składania ofert: 29.04.2019r godź.15:00.
 5. Wszystkie szczegóły dotyczące składania ofert w materiałach przetargowych dostępnych w siedzibie SBM „Żoliborz”.

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

data dodania: 2019-04-12

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA

„Ż O L I B O R Z”

 

Ogłasza przetarg na:

 

REMONT KORYTARZA WEJŚCIOWEGO I KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY PL. INWALIDÓW 10 W  WARSZAWIE.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik do SWZ, oraz oględzin obiektu. Zakres prac:
  1. Usunięcie starych powłok malarskich.
  2. Wykonanie napraw tynkarskich, szpachlowanie.
  3. Malowanie ścian, sufitów, opasek drzwiowych, grzejników
 2. Referencje i wykaz wykonanych prac o podobnym zakresie.
 3. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC OKREŚLA PRZEDMIAR.
 4. PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY ZALECAMY ZAPOZNANIE SIĘ W TERENIE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

 

Informacje dotyczące składania ofert:

 1. Materiały przetargowe dostępne są w siedzibie SBM „Żoliborz” przy Pl. Inwalidów 10 w Warszawie lub mailowo (j.zakrzewski@sbm.waw.pl).  
 2. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące zł). Wpłaty należy dokonać na konto Spółdzielni nr: 08 1090 1030 0000 0000 0402 8080 przed terminem otwarcia ofert, a dowód wpłaty  należy dołączyć do oferty.
 3. Termin wykonania zamówienia – II/III kwartał 2019r.
 4. Termin składania ofert: 29.04.2019r godź.15:00.
 5. Wszystkie szczegóły dotyczące składania ofert w materiałach przetargowych dostępnych w siedzibie SBM „Żoliborz”.

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

data dodania: 2019-04-12
projekt i wykonanie - motta.com.pl - 2013